вторник, 25 февруари 2014 г.

Пробуждане


Стихове из цикъла "Проговарящи картини"  
                                         на Елена Начева  ПРОБУЖДАНЕ


Събуждам се на Земята.

Дишам във всяка нейна частица,

вените ми пулсират от корена до листата

сякаш съм преродена в дърво или птица,

в камък, в човек или небесна трохица

за около сто години заземена,

но приютила цяла Вселена.


Земята сега е моята сцена.


Artist © Nelly Tsenova , Bulgaria

Мой...

Път

Кръстопът

КръстЮпът

Връх

Храм

Дом

Призвание

Делник

Празник

Пълник

Удовлетворение

Изпитание

Чест

Чистилище

Съдба

Училище

Изкупление

Възмездие за илюзии

Вяра, надежда, любов

Пробуждане
     
Столица на театъра Вселенски!

Сцена земна, дадена ми да покажа

най-човешките си 100лица... 

преди отново да заспя.

           
ЕЛЕНА  НАЧЕВА  © ELA§
                                                                        More  AUTHOR`S texts/ Авторски  текстове тук:

http://elatheatre.blogspot.com/p/blog-page_12.html                                                                         §

Няма коментари:

Публикуване на коментар