петък, 13 юни 2014 г.

Дневна порция

               © Елена Начева


Artist © Valeri Tsenov , Bulgaria
 
Безусловната обич не е мит.
Когато от някой човек
потича благост към теб - помага,
потича ли отрова - кръвта се стяга. 
Обърканата ни мисъл подвежда, 
че потокът на Любовта спира.
Не е така, до нов брод ни отвежда. 

И в най-гнеРвните си дни, когато,
за да не се взривим от емоции,
викаме като грижовни майки -
уютна мебел за домашните - да,
знаем, и ние, и всяко отсрещно "дете",
никъде не отива Любовта.
А си чака любящо във ъгъла,
да отмине его-бурята ни
и да ни поведе, да ни отведе
до правилния висок връх,
колкото и дълбоко в нас да е. 

Малко ще побучим и погърмим,
ще повали от очите ни...
Но как просветва светът след това - 
като след дъжд, отмил
всичките ни съмнения и тъга!

А сега на работа! 
Светът очаква
дневната си порция 
Светлина, Красота, 
Доброта...
                                   Елена Начева © ELA.2014Картина "Архетип" на художника © Валери Ценов 
Artist © Nelly Tsenova, Bulgaria§


Малко МУЗИКА за настроение, 
                                за разгръщане на емоционалния ни лаФон и 
                                                    за вдъхновение:                                                                       
                                                                           THE BOOK OF SECRETS
 


Artist Valery Tsenov, Bulgaria


§Животът е игра. Партия шах


Нарежда Бог фигурите върху полето, те влизат в схватки, победи се редуват със загуби. Ала накрая всички фигури – и величия, и пионки отиват в дървената кутия... Край! Играта свършва. Тази игра. Очакваме следващите. Просто и ясно. 

"Elevation" Artist ©  Valeri Tsenov, Bulgaria
  
   Но ето, че хилядолетия вече човечеството се мъчи и не може недвусмислено да открие сериозен смисъл в абсурдния ни свят чрез несмешни научни подходи. Започнем ли да обясняваме сериозно един абсурд, той става още по-смешен. Така, че през всичките досега хилядолетия само с опрощаващ смях човеците сме успявали да приемем този свят и да продължим. 
„Светът е оцелял, защото се е смял!” *

                                                                     Елена  Начева © ELA


_________________
* Из „Кабинет по смехотерапия – 1 част” , изд.ЕЛА.2012.Copyright


   
И още 

МУЗИКА за вдъхновение за удоволствие 


3 чудеса в 1 - Образ, Слово, Звук:  
                                                     WAITING FOR THE MIRACLE


                                                             
                                                               §                                                                          
СПЕЦИАЛНО   СИНЬО   от   ВСЕЛЕНСКОТО   МАСТИЛО

                

На художника земен специалното синьо

е жива капка от Вселенското мастило.

В божествената душа са впръснати литри

дарба и любов от небесните Му палитри.


Елена Начева © ELA.2013Artist © Vincent van GoghMore  "S blaGODartnost"

Още тук: СТИХ и ЩРИХ 

С благодАРТност! С блаGOD_ARTност за лечебните картини!                                                                          §