понеделник, 4 декември 2017 г.

За Петя Дубарова с обич бяла


Хризантеми за Петя от Елена и Къци
Lafazanovi © ELA photo.Vili


Възседнала вълшебния си жълт велосипед,
отиде си бургаската неделя......
Нищо не може да я замести, мила моя Петя.



Понеделник

Възседнала вълшебния си жълт велосипед,
отиде си бургаската неделя:
Раздаде и последната си чаша сладолед,
патроните от пушките изстреля

във пъстрите, невинните стрелбища на Бургас.
Красив и съразмерен като схема,
събужда се в прозореца ми Понеделник. Аз,
сънлива и разрошена, поемам

все още тъй неделна. Но в ръката ми тежи
чанта, толкова учебници побрала.
А на устните ми пак припряно почва да жужи
всяка дума от урока. С обич бяла

в свойта светла класна стая като в пита златен мед
ще намеря свойта медена килия -
понеделнична и свежа, като пролетна пчела,
бързам мед по-нов и светъл да открия.


Бургас, моят бряг ELA photography © Elena Natcheva


Събужда се в прозореца ми Понеделник.......
Понеделник след понеделник твоите бисерни слова ме спасяват, мила моя Петя...38 GODини.
Твоя Елена
4 декември 2017, понеделник


петък, 1 декември 2017 г.

Бързайте да правите добро - подкрепата ни за децата "Българската Коледа"

© от Лафамилия Лафазанови и колеги приятели *


Лафамилия Лафазанови и Татяна Лолова
ELA photography©Emilia

Б ъ р з а й т е    д а    п р а в и т е    д о б р о **

Елена Начева и Кръстю Лафазанови с Астор
© ELA photography




"Ла фазаните не се мерим с орлите, но си приличаме по това,че не свиваме криле."
Елена Начева и Кръстю Лафазанов с Орлин Павлов
© ELA photography


Елена Начева и Кръстю Лафазанов с Паисий***

ELA photography©Emilia



__________________
* В подкрепа на "Българската Коледа", среща в Президентството на РБългария, 2017 GODина
** Епитафия на монах, строил манастир в Украйна. Опитваме се да открием името му.
*** "Паисий", картина на худ.Иван Мърквичка (1898г.)


© ELA.All rights reserved.Copyright.2017


неделя, 10 септември 2017 г.

Лафамилия Уникум


30  усмихнати минути ;) не усмахнати минути  
с
Кръстю Лафазанов  и  Елена Начева
-
Лафамилия  Лафазанови
в



лафторския   







Elena Natcheva © ELA ,  Krastyu Lafazanov © ELA 

© Театър ЕЛА, София, България, Млечната Вселена

© Theatre ELA, Sofia , Bulgaria, The Milky Way


петък, 13 януари 2017 г.

Връх




Krastyu Lafazanov © ELA photography


















Над облаците




Krastyu Lafazanov © ELA photography

Театър ЕЛА, Лафамилия Лафазанови


More / Още:

БРЯГ

               Галерия

                                  Театър