петък, 1 декември 2017 г.

Бързайте да правите добро - подкрепата ни за децата "Българската Коледа"

© от Лафамилия Лафазанови и колеги приятели *


Лафамилия Лафазанови и Татяна Лолова
ELA photography©Emilia

Б ъ р з а й т е    д а    п р а в и т е    д о б р о **

Елена Начева и Кръстю Лафазанови с Астор
© ELA photography
"Ла фазаните не се мерим с орлите, но си приличаме по това,че не свиваме криле."
Елена Начева и Кръстю Лафазанов с Орлин Павлов
© ELA photography


Елена Начева и Кръстю Лафазанов с Паисий***

ELA photography©Emilia__________________
* В подкрепа на "Българската Коледа", среща в Президентството на РБългария, 2017 GODина
** Епитафия на монах, строил манастир в Украйна. Опитваме се да открием името му.
*** "Паисий", картина на худ.Иван Мърквичка (1898г.)


© ELA.All rights reserved.Copyright.2017


Няма коментари:

Публикуване на коментар