петък, 4 септември 2015 г.

Убийство

© Петя Дубарова

Едно пристанище изплю мазут.
Нахално сви очи и се захили.
Премина през морето тръпка студ,
закашля то, изопна сини жили.

Една вълна - красива и добра,
отровена полегна върху кея
и тъжни чайки с чайкови пера
закичиха и гроба и, и нея.

Морето не заспа до сутринта.
За мъртвата си рожба дълго плака...
Затвори във сърцето си скръбта
и утрото замислено дочака.

След туй дойдоха хората, и те
поискаха морето да им пее.
Поискаха гирлянди да плете
от бялата си пяна, да се смее...

Да бъде като пълна чаша с ром,
разпенена, но синя, силно синя,
да бъде пак красив и светъл дом
на слънце, на живот и на богини.

Но то мълчеше в сива светлина
и пареше му раната горчива -
красивата загинала вълна.
Отровата не спря да се разлива...

И чувстваше се как загива то
със рибите, с отровени делфини,
с хрилете им треперещи като
вибриране на водорасли фини.

И някой ден навъсен, студ суров
пристанището сиво ще облъхне,
под черна пяна като под покров
в нозете му морето ще издъхне.


На 13 GODини...


Петя във филма "Трампа", 1978 г.
 

Спомен бъдещ да ни заваливторник, 1 септември 2015 г.

ФБлокираха профила на Лафамилия

блаGODарим!

Двама артисти каква сила сме, щом сме уплашили някоя шушумига,
хвърляща по някой Lo-ok във FaceBookLook!
Тоталното им изгубено чувство за хумор и липсващото им чувство за мярка и приличие в тези доноснически шПИОНсКИ игри ни хумори... 

Сърдечни благодарности от... шапката на... 


...шапката на Уникум

 
ПЪЛНОЛУДИЕТО продължава... 

 ЖеЛАЕМ ви успех в бизнеса, работяги доносяги.  
 ;)
 Лафамилия Лафазанови с "бивш" профил наречен на книгата за усмивки "Кабинет по Смехотерапия"
                                                                 * * *

На разположение сме, приятели и пРочитатели. 
Добре дошли!