събота, 12 март 2016 г.

Благословен канал

Artist © Vincent van Gogh

Артистите са друга порода.
Не са като “обикновените” нас,
макар че всички сме актьори,
шекспирови, всички до един.


Artist © Alfons Mucha, The Dance / "Танцът"

Късчетата "свят" застинали
в творбите им са с добавено
великолепие и разкош от Любов.
Вероятно затова светът застинал
в картина е очароващ и завладяващ.
Кара те да се усмихваш и да обичаш
още по-интензивно този свят Свят,
понякога банално изтъркано сив,
а друг път божеНствено красив
като... безплътна картина!


Artist © Claude Monet, Grand Canal Venice

Артистите са благословен канал
на пресътворяване и окрасяване
на света ни сив в божествени краски
с партньорството Му любящо.
Той затова светът е създал
от сив материал - кал и ребро,
за да ни дари и способността
да добавяме от себе си по вкус.
Живеенето съвсем като рисуването,
композирането и танцуването,
е процес, в който всяка Душа
показва на света колко цвята
от дъгата се съдържат в нея.


Artist © Gustav Climt, The Kiss / "Целувката"

Започнах, за да кажа в стих,
че и да сме актьори до един,
не всички сме артисти,
способни да пресътворяват
дните си по образ свой...
Но без да се усетя, ето, вие сте свидетели –
някой друг Го каза в рошавия стих чрез мен.


Artist © Claud Monet

“Никой артист не е по-напред във времето. Той е в съвремието си, просто другите са назад във времето” © Марта Греъм


Artist © Vincent van Gogh

§


Няма коментари:

Публикуване на коментар