понеделник, 24 март 2014 г.

Добрата новина

© Елена  Начева"Добрата новина", худ.Нина Златева 


ДОБРАТА  НОВИНА

Гарджето пошушна: – Под крилото му е скрита!
Славеят добави: – Не, в сърцето му виждам да пърха!
- Той е въплъщение на Добротата и в това е Новината -
изчурулика безстрашно врабчето и затанцува в небето.

                                    -...?!

Всеки се смълча, Новината осъзна...
Без да се бави, от съмнението се избави.
И пожела самият той да може на мига
да се въплъти в Добра новина.
          
           Елена  Начева © ELA

                                                                     

Няма коментари:

Публикуване на коментар