събота, 3 март 2018 г.

Млечният път

© Елена Начева


Картини ©

 худ. Нина  Златева
Artist  NINA  ZLATEVA


     МЛЕЧНИЯТ  ПЪТ


„О, тоз Млечен път е пълна безпътица–

оплака ми се Млечната майчица.-

Загубих си пет звездни дечица

в тоя безделен нощен трафик

и ми объркаха звездния график,  

на който аз съм диспечер – чер денем,

бял вечер, за да не се блъскат звездите.

Обаче, запрепускаха безпътно по моя път,

и разни мрачни незвездни елементи -

звезди да си надоят призори

и облачни екскременти - сълзи.

Лакомеят за млечната слава!

Прекроиха Луната, скроиха от нея торбата

да я пълнят с отлющена звездна позлата.

Оглушиха с тъпан Земята... Загрубя играта!

Нароиха си дори свои немлечни звезди те,

които ми изгризаха безсрамно ушите.

И опашката ми кометна изкълваха дори...

Добре, че е сън краткият им Земен път,

не дълговечен като моя  Млечен път,

и Приказката им започва наново призори,

инак  Млекодайната ми вселена ще се разори!”

                    Елена  НачеваЕлеНИНА изложба "Игра на образи и думи", плакат худ.Илия Борисов


 С обич за скъпата ми Нина!


В полет на лафантазията - Нина, Елена, Къци, Илия (мигоуловител)


§


Няма коментари:

Публикуване на коментар