четвъртък, 10 април 2014 г.

Моите СЕЛЕНИЯ

Моят свят е приказка

               © Елена Начева

Порив, страст, мечтания....
Докоснат от крило на ангел се пробуждам!
От тази ласка имах жадна нужда...

Времето измества своя ход и поема
наобратно с противоветров платноход...
Вече съм млад, вече не преследвам
приключения, те преследват мен.
Вече съм препразнил коша на желанията....
Все по-пълни стават сънищата ми
от сънища изваяни...
Нямам срокове безизходни.
Имам цветове да скрият
и открият всички истини...
Изтупвам от възглавката си
сънища без корени.
Думите и четките ми плуват
във боите все по-уверено,
и все по-недЕлено... 
Моят свят е приказка,
не всеки я разбира...
Но приказката е за всеки,
който в нея спира... 
Отдъхни, погледай, пътниче,
пребродващо безприказни пътеки.
В моята, ако не намираш радост,
продължи да търсиш своята.
Не хвърляй думи с вкус на пръст
по моята..., по моя-та..., мо-ята-ята.....
Благодаря ти, че улавяш ехото ми!
И за това, че спря под сянката ми!
Разхлади ли страст !?!...
Свалил съм вярата си от Голготата.
Не я изпитвам вече. Не се съмнявам.
Стихнах, притаих я в цвят и стих,
ще я нося надалече. Само нея вземам.
Нищо чуждо веч не ми е нужно.
Пироните от кръста също връщам.
Излъскани и смазани,
ако потрябват някому за нова употреба... Графикатура на aкад.проф.Иван Газдов,


"Тайната вечеря" / graphicature of „The Last Supper”
Тайната вечеря, © Leonardo da Vinci (1452-1519) The Last Supper (1495-1498)

Животът уморява от ласкателства,
пресища със предателства,
но не насища на игри, мечти и светлини...
Претърсвам кътчетата на душата си
за красоти и озарения,
за доброти и вдъхновения...


Но уви, уви, понякога
Добротата ни човешка я мързи...**
О, миг поспри! Не простиха
ни на Шекспир, нито на Христос...
А аз съм още тъй безбожно млад и бос...
Бос... на себе си.

                            Елена Начева © ЕLA


Artist  © Eleonora  Karaivanska , BulgariaArtist © Vincent van Gogh - sun,detail
                                                                          

     Послелафен  цитат:

„Благодаря Ти, Боже, за това,
 че не познавам древния Поет ***
 и мога да чета с наслада 
 стиховете му......” ( © Александър Шурбанов )
______________    
* СЕЛЕНИЯ =  (алегорично) "моите селения" е мястото, което обитава творческия ми дух, обятно или необятно пространство... 
** Знаеш какво е. Само Мързелът ти се събужда и нищо не му се прави... ;)
*** ПОЕТ = човек, надарен с божия дарба


                                                              
Artist ©  Angel  Vasilev, Bulgaria
          


                                                                            
Още / More:  ELA  Theatre


Контакт: Театър ЕЛА , Лафамилия / Contact Theatre ELA , LaughFamilia

                                                                                §

Няма коментари:

Публикуване на коментар