неделя, 10 септември 2017 г.

Лафамилия Уникум


30  усмихнати минути ;) не усмахнати минути  
с
Кръстю Лафазанов  и  Елена Начева
-
Лафамилия  Лафазанови
влафторския   Elena Natcheva © ELA ,  Krastyu Lafazanov © ELA 

© Театър ЕЛА, София, България, Млечната Вселена

© Theatre ELA, Sofia , Bulgaria, The Milky Way


Няма коментари:

Публикуване на коментар